Toppchefer inom svensk industri samlas på Maintenance Summit

Att stå still kostar. Mycket. Den som lyckas undvika driftstopp har en klar konkurrensfördel. Ny teknologi kan tala om vad som håller på att ske långt innan det sker. Därför har underhåll blivit en glödhet fråga för svensk industri. Just därför samlas toppchefer på Maintenance Summit 1314 mars.

Konferensen är ett helt nytt initiativ och arrangeras för första gången i samband med Underhållsmässan på Svenska Mässan i Göteborg.
– Vi vill hjälpa svenska företag öka konkurrenskraften genom att ge en djupare insikt i allt som händer just nu, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhållsmässan som arrangerar tillsammans med Svenskt Underhåll.

Maintenance Summit sträcker sig över mässans två första dagar och vänder sig till företagsledningar och underhållschefer. Bland de medverkande företagen märks bl a VolvoSKFAstraZenecaBillerudKorsnäsFortumMicrosoft och IBM. När ny teknologi ritar om förutsättningarna för all industriell verksamhet har underhåll med alltmer digitala inslag blivit en nyckelfråga för företag som vill hänga med i den hårdnande konkurrensen.

Den nya underhållstekniken, prediktiv och proaktiv, går ut på att kunna utnyttja produktionsanläggningar mer effektivt. Med bättre överblick och mer exakt insatt underhåll för att öka driftsäkerheten. Kan man undvika haverier kan man förutsäga kommande kostnader, vilket påverkar lönsamheten. Ett driftstopp ska inte längre komma som en obehaglig överraskning.

Inledningstalare på Maintenance Summit är Magnus Pelker, vald till Sveriges mest innovativa CEO, verksam som innovationskonsult i Nordamerika. Han delar med sig av lärdomar från 6 000 organisationer i 62 länder.
– Världen har aldrig utvecklats så snabbt som idag, konstaterar han.
– Dynamiken tilltar, hinder rivs och förändring har blivit det nya stabila.

Om behovet av digitaliserade ekosystem som kan analysera stora mängder data och bidra till att snabbt fatta rätt beslut för att eliminera oplanerade driftstopp talar SKF:s koncernchef Alrik Danielsson. SKF bjuder också in konferensdeltagarna till ett exklusivt studiebesök på sin nya digitaliserade produktionslinje i Göteborg, skapad utifrån projektet World Class Manufactoring.

Den stora potentialen i den nya underhållsteknologin lyfts bl a fram av Fredrik Rosman, industriansvarig på IBM, som tar upp tre verkliga företagscase där digitaliserat underhåll lett till ökad produktivitet och affärsnytta. Men teknologin innebär också risker. Daniel Akinine, teknikchef på Microsoft, talar om behovet av kvalitetssäkring och om det ökade hotet av cyberattacker när system och tjänster digitaliseras.

Som en direkt konsekvens av de höjda ambitionerna på underhållssidan höjs också kvalitetskraven på alla inköp av maskiner, utrustning och tjänster. Under konferensens andra dag fokuseras frågor kring hur man kravställer och kvalitetssäkrar vid upphandlingar.

Bland talarna märks Sven Wilhelmsson, chef för underhållsutveckling på Volvo GTO, JerryJohansson, underhållsansvarig på AstraZeneca och Göran Korsfeldt, projektledare BillerudKorsnäs.


Begränsat antal platser, anmäl dig nu »