Fredrik Rosman, IBM: ”Så får du affärsnytta med digitalt underhåll”

Den digitala revolutionen ställer svensk industri inför en gigantisk utmaning, där det prediktiva underhållet får en avgörande roll. På Maintenance Summit tar IBM upp tre exempel, verkliga företagscase.
– Vi ser en väldigt tydlig affärsnytta, säger Fredrik Rosman, Industrial Sector Manager på IBM Sweden.

Fredrik RosmanFredrik Rosman, som är ansvarig för IBM:s totala engagemang mot industrikunder i Sverige, håller sitt seminarium på Maintenance Summit 13 mars, i samband med Underhållsmässan på Svenska Mässan.

Han fördjupar sig i hur man med prediktivt och proaktivt underhåll kan maximera produktiviteten och utveckla ett företags verksamhet.
– Mognadsgraden har ökat på senare år. När AI, artificell intelligens, och IoT, internet of things, samspelar man kan man nå en helt ny nivå, säger han.

Målet är att, innan en maskin går sönder, ska någon form av intelligens tala om att nu är det dags att göra service. Systemet ska upptäcka samband i den stora mängden data och ta fram ett förslag på vad som ska göras.

Knäckfrågan är hur man ska göra all information relevant och användbar.
– I molntjänsterna, som blivit allt billigare, samlas en enorm mängd data. Men de blir värdefulla först när de analyserats via avancerade algoritmer. Då skapas ett affärsvärde för kunden, konstaterar Fredrik.

På konferensen presenterar han tre case där IBM hjälpt kunder via den nya teknologin: det gäller hissföretaget Kone, industrikoncernen Sandvik och oljeplattformsföretaget Woodside Petroleum.
– Kone har genom att börja mäta och optimera flöden, bl a via sensorer i trottoarer och hissar, kunnat gå från att vara en nischad hissleverantör till att bli en avgörande bricka i dialogen kring IBM Smarter Cities, säger Fredrik.

I Sandviks fall har prediktivt underhåll på gruvmaskiner och gruvborrar, som utrustats med hundratals sensorer, öppnat helt nya affärsmöjligheter:
– Tidigare sålde man en gruvmaskin som kunden körde tills den pajade. Nu kan Sandviks kunder kan via en portal följa status och handhavande av varje maskin och borr. Och därigenom proaktivt optimera driften, förklarar Fredrik.
– På så vis blir Sandvik en integrerad del av sina kunders dagliga produktion. Man tar ett större ansvar och kan erbjuda helt nya tjänster.

Australien-baserade Woodside opererar oljeriggar långt ute till havs. Ett driftstopp där kan få enorma ekonomiska konsekvenser.
– På Woodside hade man 30 års erfarenheter av allt som kunde gå fel. Det fanns dokumenterat i allt från manualer till post it-lappar, men mycket fanns också i huvudet på någon specialist som jobbat länge i företaget.

IBM samlade all information, alla erfarenheter och läste in det i AI-plattformen Watson. Resultatet: en markant förbättrad produktivitet.
– Folket på Woodside skapade en slogan: ”We taught Watson to think like one engineer. And in return Watson taught each one of us to think like a thousand engineers.”

Fredrik Rosman ser en stor potential, både i molntjänster och konsulttjänster och kan anpassa AI-lösningar efter företags specifika underhållsbehov.
– När svensk industri nu går in i den digitala eran, Industri 4.0, måste vi ställa oss frågan: hur står den sig gentemot omvärlden när det gäller att ta till sig AI och IoT? Hur bråttom är det?
– Som jag ser det finns inget alternativ om våra företag ska kunna möta den internationella konkurrensen: vi måste vi ligga långt, helst längst, fram.

Läs mer om Fredrik Rosmans föreläsning här »