Volvo: ”Vi är helt beroende av ett fungerande underhåll”

Som världens största leverantör av tunga lastbilsmotorer har Volvos anläggning i Skövde en central position. Sven Wilhelmsson, som ansvarar för Underhållsutveckling och Teknik, understryker vikten av att ha teknisk tillgänglighet över tid:
– För stannar Skövde så stannar hela världen, säger han.

Sven WilhelmssonAnläggningen i Skövde är enorm: 265 000 kvadratmeter under tak, packat med industrimaskiner. Här jobbar 2 800 med att tillverka lastbilsmotorer och komponenter för världsmarknaden.
– Vi producerar till AB Volvos olika slutprodukter som lastvagnar, lastmaskiner, dumprar, båtapplikationer, m m, förklarar Sven Wilhelmsson, Maintenance Manager Development & Engineering på Volvo GTO Powertrain.
– Ett produktionsstopp här skulle få stora konsekvenser över hela världen.

Vid sitt seminarium på Maintenance Summit 14 mars berättar han om hur företaget resonerar vid inköp av nya maskiner, hur processen går till, hur och varför man ställer väldigt skarpa krav. Det allra viktigaste vid en upphandling, enligt Sven, är att maskinen fungerar som det är tänkt över tid – och där kommer underhållet in:
– Alla kan köpa maskiner. Alla kan producera. I vissa länder är det också billigt med arbetskraft. Men har man inte kunskapen om underhåll är man ändå inte konkurrenskraftig. Då klarar man inte att hålla en stabil leverans.

Just nu är underhållssystemen i Skövdefabriken i en förändringsprocess.
– Vi har påbörjat arbetet med att jobba mer och mer digitalt och proaktivt, med ett underhåll som är förutseende. Det kommer att hända mycket på det här området de närmaste åren, säger Sven Wilhelmsson.
– Helst ska maskinen tala om för oss att om inte jag får den här hjälpen så kommer det och det att hända.

Han framhåller att det också är en viktig aspekt vid kommande upphandlingar.
– Vid inköpen tar vi med oss all den kunskap vi samlat på oss. Och till viss del vad vi kan se framöver. Vi är inte rädda för att spänna bågen.

Varje år gör företaget omfattande upphandlingar. På Maintenance Summit berättar Sven Wilhelmsson om hur man använder ett strukturerat arbetssätt för att säkra ett bra resultat, bl a genom checkpoints och kontrollfrågor.
– Jag går också in på hur vi jobbar med att samla och sprida vår kunskap, t ex när det gäller tekniska specifikationer och så kallade projektböcker som är ett samarbete mellan oss och komponentleverantörerna.

Andra viktiga delar i upphandlingen är funktionskrav och funktionstester, organisation och roller, scope of supply och givetvis underhållssystem. Sven ger också en bild av hur svårt det kan vara som leverantör att förstå bakgrunden till ett krav:
– Det kan t ex vara så att vi behöver en viss funktion i en maskin. Då skriver vi att vi önskar funktionen och får ett OK på det.
– I ett senare skede märker vi att den här lösningen funkar ju inte, det blir helt fel. Då får vi förklara igen. Det kan gå fram och tillbaka i flera vändor. Till slut kan vi bli så trötta på det att vi väljer att göra det själva. Det har faktiskt hänt.

För att undvika missförstånd, menar han, krävs simultaneous engineering:
– Alltså att få igång en dialog där vi lyckas förklara varför vi vill ha det här.

Kostnadsaspekten är förstås också viktig. Sven tar ett exempel:
– Låt oss säga att vi vill köpa en maskin som ska stå här i 15 år. En leverantör ligger absolut lägst, halva priset gentemot andra. Men den maskinen är byggd för att hålla i tre år.
– Då måste vi ha koll på LCC, Life Cycle Cost. Inte köpa det billigaste för dagen. Det absolut viktigaste för oss är den tekniska tillgängligheten över tid. Och i det perspektivet kan värdet av ett effektivt underhåll inte överskattas.