5G – En förutsättning för den nya tekniken

  • tisdag / 10 mars / 2020
  • 13:30-14:00

Industrin förändras just nu snabbt med digitalisering och automatisering som två av av de mest pådrivande trenderna. Tack vare Industrial Internet of Things, IIoT och snabb överföringshastighet kan mycket stora mängder data inhämtas för analys. 5G-nätet är därför en förutsättning för att lyckas och här ges en övergripande bild av framtidens utmaningar och möjligheter med den nya tekniken.

Säkra din medverkan

Anmäl dig till konferensen